Sera Isıtma

Dünya nüfusunun hızla arttığı süreçte tarımsal üretimin ve gıdanın önemi her geçen gün daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında olan tarım; yapısal değişim ve dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye önemli katkılar sağlayan bir sektör haline gelmiştir.

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Ön izolasyonlu jeotermal borular ile minimum kayıpla ısıtma sağlanmakta, maksimum üretim alanı sağlanarak suyun verimli kullanımı ve sonrasında enerjisi alınan jeotermal suların tekrar havza’ya reenjeksiyon ile havzanın su kaybının önüne geçilerek devamlılık amaçlanmaktadır.