Jeotermal

Jeotermal kaynaklar hem sağlık hem de endüstriyel amaçlı olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki jeotermal kaynaklar elektrik enerjisi üretiminde, endüstride, sağlık turizminde, tarımda ve konut ısıtmada kullanılmaktadır.

Enerjinin önem kazandığı günümüzde yenilenebilir kaynak olan jeotermalin ekonomide yarattığı katma değer oldukça yüksektir ve fosil kaynaklara göre çevreye olumsuz etkileri yok denecek kadar azdır.

Sürdürülebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiden maksimum ölçüde yararlanabilmek için çevre dostu proje tasarımlarında ön izolasyonlu borular kullanılarak ısı kayıpları minimuma indirgenmektedir. Ön izolasyonlu borular direkt olarak toprak altına gömülebildiği içinde proje kapsamındaki borulama masrafları asgari düzeyde kalarak kurulum maliyetlerinin diğer klasik sistemlere nazaran daha ekonomik olması sağlanmaktadır.